تصویری از جشن فارغ‌التحصیلی در کیش که شَر شد!

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی کمیل نیوز، رئیس حوزه وزارتی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از دستور محمدگلی زلفی گل وزیر علوم، تحقیقات و فناوری برای پیگیری ناهنجاری در جریان یک جشن فارغ‌التحصیلی خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی کمیل نیوز، رئیس حوزه وزارتی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از دستور محمدگلی زلفی گل وزیر علوم، تحقیقات و فناوری برای پیگیری ناهنجاری در جریان یک جشن فارغ‌التحصیلی خبر داد.

تصویری از جشن فارغ‌التحصیلی در کیش که شَر شد!