عکس عجیب از نشست انتخاباتی حدادعادل

تصاویری از سخنرانی غلامعلی حدادعادل در نشست اعضای شوراهای ائتلاف اصولگرایان (شانا) در شهرهای استان قزوین منتشر شده که تعداد کم حاضران در این نشست و خواب بودن برخی از حاضران جلب توجه می کند.    

تصاویری از سخنرانی غلامعلی حدادعادل در نشست اعضای شوراهای ائتلاف اصولگرایان (شانا) در شهرهای استان قزوین منتشر شده که تعداد کم حاضران در این نشست و خواب بودن برخی از حاضران جلب توجه می کند.

 

عکس عجیب از نشست انتخابات حدادعادل /خواب راحت در یک نشست سیاسی!

عکس عجیب از نشست انتخابات حدادعادل /خواب راحت در یک نشست سیاسی!