آغاز عملیات بتن ریزی ساخت کارخانه تغلیظ ۲ میدوک

    متن ویدئو