واکنش مردم به توهین مجری من‌وتو به قهرمانان کشتی

کمیل نیوز-واکنش مردم به توهین مجری من‌وتو به قهرمانان کشتی