تجاوز هوایی به حریم جمهوری اسلامی آغاز شد

  کمیل نیوز-۳۱شهریور سال ۵۹ عراق تجاوز به حریم هوایی جمهوری اسلامی ایران را آغاز کرد.